Taşıyıcı Sistem

Statik Projelerimiz Son deprem yönetmeliği esasına göre hazırlanmıştır. Konut blokları 1,10 metre kalınlığında Radye temel üzerine oturtulmuştur. Beton sınıfı olarak BS25/30 kullanılmış ve aynı zamanda kullanılan bütün demirin analizleri mevcuttur.

LimaTwins Logo